Jaszczurówka 16

34-500 Zakopane

+48 18 20 620 68

Kontakt

Email us

Rezerwacje okrągły rok

Regulamin

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu Noclegowego; Willa pod Smrekami czy Dom św. Stanisława i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie jednego z naszych Obiektów Noclegowych: Willa Pod Smrekami lut Dom św. Stanisława.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej nosal-zakopane.pl

§2 DOBA HOTELOWA 

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. 

3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK 

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. 

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 

3. Rezerwacje w Willi Pod Smrekami lut Domu św. Stanisława przyjmuje się po zgłoszeniu telefonicznym, mailowym, bądź przez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Przyjęcie rezerwacji nie jest równoznaczne z jej potwierdzeniem, a jedynie z informacją, że apartament jest wolny w dniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania zadatku. 

4. Tytuł przelewu zadatku należy skonstruować według następującego schematu: „ZADATEK – nazwisko – data przyjazdu”. Po zaksięgowaniu na koncie wpłaty zadatku (w wysokości 30 % ceny pobytu lub wcześniej określony), apartament zostaje odblokowany, a rezerwacja zmienia status na potwierdzoną. 

5.W przypadku rezygnacji z przyjazdu w zarezerwowanym przez Państwa terminie lub wyjazdu wcześniej z przyczyn od nas niezależnych, zadatek nie podlega zwrotowi i należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie. 

6.Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny, również w sytuacji, gdy Gość po przyjeździe na miejsce stwierdzi, że warunki lokalowe nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Na stronie internetowej nosal-zakopane.pl zamieszczone są zdjęcia pokoi. W przypadku wątpliwości Gość może poprosić o dodatkowe informacje na temat pokoju, w którym ma zostać zakwaterowany. 

7.Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu. 

8.Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Prosimy o dotrzymanie tego terminu.  

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu Noclegowego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych. 

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt Noclegowy może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do naszych żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu Noclegowego.